มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จับมือกับ กทม.ร่วมรณรงค์เวียนเทียนด้วยต้นไม้

กทม.ร่วมรณรงค์เวียนเทียนด้วยต้นไม้
วันที่ ๑๒ ก.พ.๖๗ ที่ผ่านมา ทีมงานมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ (มตธ.) ได้เข้าพบผู้ว่าฯ ชัชชาติ เพื่อนำต้นไม้และสารจาก พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ไปเชิญชวนผู้ว่าฯ กทม. ร่วมกันรณรงค์ให้ชาว กทม.เวียนเทียนด้วยต้นไม้ในวันมาฆบูชา ๒๔ ก.พ.๖๗ นี้ เพื่อนำกล้าไม้ที่เวียนเทียนแล้วไปปลูกเป็นสิริมงคล และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานคร อันเป็นการช่วยเสริมนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้นของ กทม. และช่วยลดมลพิษทางอากาศ และขยะจากธูปเทียนและดอกไม้ด้วย
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ตอบรับด้วยความยินดี โดย กทม.จะตั้งจุดแจกกล้าไม้ให้ประชาชนที่สวนสาธารณะ ๕ แห่ง ได้แก่ 🌳๑.สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 🌳๒.สวนเบญจกิติ 🌳๓.สวนจตุจักร🌳 ๔.สวนธนบุรีรมย์ และ 🌳๕.สวนนวมินทร์ภิรมย์ สวนละ ๒๐๐ ต้น รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ ต้น โดยจะเริ่มแจกตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยทุกท่านสามารถนำกล้าไม้นี้ไปเวียนเทียนที่วัดใดก็ได้ที่ท่านสะดวก (ไม่จำเป็นต้องเป็นวัดที่ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้) และร่วมบันทึกข้อมูลและประวัติการปลูกต้นไม้ใน LINE @bangkoktree เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น
ผู้ว่าชัชชาติและคุณธวัชชัย