มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ

"รมณีย์ต้องกลับมา"

ร่วมเป็นอาสาสร้างถิ่นรมณีย์

อาสาปลูก/ดูแลต้นไม้

เชิญร่วมปลูก และ ดูแลต้นไม้ จากต้นกล้าให้เป็นต้นแกร่ง

อาสาบอกต่อ

มาเป็น Influencer อาสา ช่วยกันแชร์โครงการดีๆ ให้คนอื่นได้รับรู้

อาสาทุนทรัพย์

ช่วยบริจาคเงิน หรือ สิ่งของ ที่เอื้อต่อการสร้างถิ่นรมณีย์

อาสาองค์กร

อยากให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ในการสร้างพื้นที่ร่มเย็นให้กับเราและโลก

วัด

ต้องการให้พื้นที่ปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างรมณียสถานภายในวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

©2024 มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ