โครงการ ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์

อาสาดูแลต้นไม้ สร้างถิ่นรมณีย์

ที่พำนักสงฆ์(ศูนย์)อโรคธรรม จ.นครราชสีมา

ทีมอาสาสร้างถิ่นรมณีย์
เมื่อวันที่ ๒๕ พย.๖๖ ที่ผ่านมา โครงการ ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์  ได้ชวนอาสามาช่วยกันดูแลต้นไม้ ๑,๐๐๐ กว่าต้นที่ปลูกไว้ ณ ที่พำนักสงฆ์(ศูนย์) อโรคธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในฤดูฝนที่ผ่านมา โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการซ่อมไม้หลักที่ผูกกับต้นไม้ให้แข็งแรง เพื่อให้รากต้นไม้ไม่โดนกระทบกระเทือนจากแรงลม โดยผูกหลักที่โงนเงนให้แน่นด้วยเชือกกล้วย – การใช้เชือกกล้วยนี้จะช่วยให้ต้นไม้ไม่ถูกรัดแน่นเมื่อเติบโต เพราะเชือกกล้วยจะผุและสลายไปเอง เมื่อต้นไม้แข็งแรงแล้ว- นอกจากซ่อมหลักไม้แล้ว ยังมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมอีกเล็กน้อย
 
พระอาจารย์โก้ (พระสุพจน์ สุวโจ) ประธานสงฆ์ของที่พำนักสงฆ์ (ศูนย์) อโรคธรรม ได้เมตตามาให้กำลังใจและเล่าถึงความเป็นมาของศูนย์อโรคธรรม ขออนุโมทนาบุญกับอาสาสร้างถิ่นรมณีย์ทุกท่าน ทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ ที่มาร่วมใจร่วมแรงกัน 20 กว่าท่าน โดยไม่หวั่นต่อแสงแดดหน้าหนาว และไม่ลืมขอบคุณ พี่พิทักษ์ และ ลุงน้อย จากโรงเรียนปลูกป่าที่มาช่วยให้ความรู้เรื่องการปลูกต้นไม้กับพวกเราเช่นเคย รวมถึงชาวบ้านหนองสะแกที่ช่วยกันทำเชือกกล้วยมาให้เราได้ใช้ผูกหลักในครั้งนี้
.
งานนี้อาสายังได้เมล็ดพันธ์ุผักติดไม้ติดมือกลับบ้าน โดยได้รับความเอื้อเฟื้อจากหมอเกรียง (คุณเกรียงศักดิ์ เวฬุวนารักษ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร จากสวนป่าสุภาจาโร จ.ยโสธร และผู้นำเครือข่ายชุมชนวัดบ้านกุดแดง- หนึ่งในภาคีของเรา
.
ขออนุโมทนากับอาสาที่บริจาคทุนทรัพย์เพื่อซื้อต้นกล้าให้โครงการนี้ทุกท่านด้วยนะคะ 🙏🌱
.
กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโดย สสส.