วัดที่ร่วมเวียนเทียนด้วยต้นไม้

รายชื่อวัดที่ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ในวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๗  คลิกที่ชื่อภูมิภาคเพื่อดูรายชื่อวัดที่ร่วมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ในแต่ละพื้นที่

 • วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพฯ
 • วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
 • วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
 • วัดดีดวด เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
 • วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
 • วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 • วัดศรีสุดาราม วรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 • วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 • วัดไชยทิศ  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 • วัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 • วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 • วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 • วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 • วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 • วัดเทพธิดาราม วรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 • วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 • วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
 • วัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
 • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 • วัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 • วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • วัดดวงแข เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 • วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 • วัดนางชีโชติการาม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 • วัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 • วัดกำแพง บางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
 • วัดประดู่บางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 • ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  
 • วัดแก้ว เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 • วัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 • วัดกระจัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 • วัดสมรโกฏิ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 • วัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
 • วัดฉัตรแก้วจงกลนี (วัดบางอ้อ) เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
 • วัดวิศิษฐ์บุญญาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
 • วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
 • วัดอุดมธรรมวิมุตติ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
 • วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
 • วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
 • วัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
 • วัดประเสริฐสุทธาวาส เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
 • วัดทุ่งครุ  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
 • วัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
 • วัดบุณยประดิษฐ์ เขตบางแค กรุงเทพฯ
 • วัดศาลาแดง เขตบางแค กรุงเทพฯ
 • วัดพรหมสุวรรณสามัคคี เขตบางแค กรุงเทพฯ
 • วัดม่วง เขตบางแค กรุงเทพฯ
 • วัดราษฎร์บำรุง เขตบางแค กรุงเทพฯ  
 • วัดสีสุก เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
 • วัดบางบอน บางบอน กรุงเทพฯ
 • วัดโพธิ์พุฒตาล บางบอน กรุงเทพฯ
 • วัดเลา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
 • วัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
 • วัดทองเนียม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
 • วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง)  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
 • วัดแก้วแจ่มฟ้า เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 • วัดสุทธิวราราม เขตสาธร กรุงเทพฯ
 • วัดยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ
 • วัดลาดบัวขาว เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
 • วัดราชสิงขรวราราม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
 • วัดดอกไม้ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
 • วัดทองบน เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
 • วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 • วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 • วัดภาษี เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 • วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
 • วัดต้นไทร  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
 • วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 • วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
 • วัดทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ กรุงเทพฯ
 • วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
 • วัดบางนานอก เขตบางนา กรุงเทพฯ 
 • วัดทองสุทธาราม เขตบางซื่อกรุงเทพฯ
 • วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เขตบางเขน กรุงเทพฯ
 • วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพฯ
 • วัดหลักสี่  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 • วัดเทพนิมิตร เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • วัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
 • วัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
 • วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 • วัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
 • วัดบางเตย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
 • วัดสามัคคีธรรม เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
 • วัดเสมียนนารี  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • สวนโมกข์กรุงเทพ  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • วัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
 • วัดขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
 • วัดราชโกษา เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
 • วัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม กรุงเทพฯ
 • วันหนองใหญ่  เขตสายไหม กรุงเทพฯ
 • วัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
 • วัดคู้บอน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
 • วัดแป้นทองโสภาราม เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
 • วัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
 • วัดคลองครุ (ปัฐวิกรณ์) เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
 • วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดบางชัน) เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
 • วัดบุญศรีมุนีกรณ์ เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
 • วัดแสนสุข เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
 • วัดหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
 • วัดพิชัย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
 • วัดสวนแก้ว อ.บางใหญ่ นนทบุรี
 • วัดสังฆทาน อ.เมือง นทบุรี
 • วัดกก อ.เมือง ปทุมธานี
 • วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง ปทุมธานี
 • วัดจากแดง อ.พระประแดง สมุทรปราการ
 • วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อ.บางเสาธง สมุทรปราการ
 • วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
 • วัดปทุมทองสุทธาราม นครปฐม
 • พุทธมณฑล นครปฐม
 • วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม
 • พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ลพบุรี
 • วัดตาลเอน อ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
 • วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา
 • วัดศาลาปูนวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา
 • วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
 • วัดนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
 • วัดเกาะแก้ว พระนครศรีอยุธยา
 • วัดกล้วย พระนครศรีอยุธยา
 • วัดใหม่ พระนครศรีอยุธยา
 • วัดแม่นางปลื้ม พระนครศรีอยุธยา
 • วัดตองปุ พระนครศรีอยุธยา
 • วัดอินทาราม พระนครศรีอยุธยา
 • วัดพนมยงค์ พระนครศรีอยุธยา
 • วัดเรืองปัญญาราม สมุทรสงคราม
 • วัดกลาง อำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี
 • วัดห้วยหินดำ หมู่ที่ 6 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • วัดอ่างห้วยดง ต.ระบำ อ.ลานสัก อุทัยธานี
 • วัดโคกสว่าง ต.นาหินลาด อ.ปากพลี นครนายก
 • สำนักสงฆ์บ้านป่าศรัทธาธรรม ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน กำแพงเพชร
 • วัดบ้านใหม่แม่เรวา ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ นครสวรรค์
 • วัดใหม่เจริญผล ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ สุโขทัย
 • วัดบ้านห้วยใหญ่ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง เพชรบูรณ์
 • วัดนาพอสอง ตำบลน้ำหนาว เพชรบูรณ์
 • วัดทุ่งเหียง ต.ท่ากระดาน  ฉะเชิงเทรา
 • วัดป่าทุ่งวัว ต.ทุ่งพระยา  ฉะเชิงเทรา 
 • วัดหนองย่ากล่อม ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต  ฉะเชิงเทรา
 • วัดวังเย็น ต.วังเย็น อ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
 • วัดด่านเงิน ต.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
 • วัดไทรทอง ต.วังเย็น ฉะเชิงเทรา
 • วัดโกรกแก้ววงศ์พระจันทร์ ต.หนองไม้แก่น ฉะเชิงเทรา
 • สถานปฏิบัติธรรมบ้านธรรมบางคล้า ต.ปากน้ำ ฉะเชิงเทรา
 • วัดทางข้ามน้อย ต.หัวไทร ฉะเชิงเทรา
 • วัดหนองเสือ ต.เกาะขนุน ฉะเชิงเทรา
 • วัดเทพประทาน ตำบลคลองตะเกรา  ฉะเชิงเทรา
 • วัดเนินผาสุก ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม ปราจีนบุรี
 • วัดอุดมพฤกษาราม (วังมืด) ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี ปราจีนบุรี
 • วัดใหม่กวางทอง ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม ปราจีนบุรี
 • วัดชะอม ต.สะพานหิน อ.นาดี ปราจีนบุรี
 • .วัดเขาพัง  ตำบลห้วยทับมอญ  ระยอง
 • วัดคลองน้ำเย็น ต.พวา อ.แก่งหางแมว จันทบุรี 
 • วัดเขารุ่งโรจน์ หมู่ 18 ตำบลขุนซ่อง  จันทบุรี
 • วัดคลองครก ตำบลคลองครก  จันทบุรี
 • วัดโพธิ์ลังกา ตำบลนายายอาม  จันทบุรี
 • วัดบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย จังหวัดตราด
 • วัดคลองสามเรือน ต.สามเรือน ราชบุรี
 • ลานธรรมพระเจ้าทันใจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ เชียงราย
 • วัดพระธาตุเจ้าหลวงเทิง (ม่อนปู่เมา) อ.เทิง เชียงราย
 • วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย
 • วัดร้องหลอด อ.พาน เชียงราย
 • วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม  เชียงใหม่
 • วัดป่าแพ่ง ต.ช้างม่อย เชียงใหม่
 • วัดเวียงด้ง ต.น้ำแพร่ เชียงใหม่
 • วัดสีมาราม อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วัดศรีบุญชุม อ.แม่ใจ พะเยา
 • วัดถืมตอง อ.เมือง น่าน
 • วัดบ้านดอนถืมตอง อ.เมือง น่าน
 • วัดสันกลาง ต.ป่าแดง แพร่
 • วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • วัดป่ามหาวัน อ.ภูเขียว ชัยภูมิ
 • วัดภูเขาทอง อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • วัดไทรทอง อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • วัดอรุณคงคาวนาราม อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • วัดดาวเรือง อ.เมือง ชัยภูมิ
 • วัดห้วยทรายทอง อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • วัดโปร่งช้าง อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • วัดศรีชมพู ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ
 • วัดพระธาตุชัยภูมิ ชัยภูมิ
 • วัดรังษี ต.นาฝาย อ.เมือง ชัยภูมิ
 • วัดโพธิสัตว์ ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • วัดศรีบูรพา อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • วัดสิงห์ทอง อ.เมือง ชัยภูมิ
 • วัดประดู่คงคาวนาราม อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • ศูนย์ปฏิบัติธรรมตำบลดู่ลาด อ.มูลทราย
 • วัดบ้านกุดแดง ต.นาโส่ อ.กุดชุม ยโสธร
 • วัดศรีปรางค์กู่ ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
 • วัดระกา ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
 • วัดปรางค์กู่ ต.กู่ ศรีสะเกษ
 • วัดบ้านไฮ ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
 • วัดสุทธจินดา ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา
 • วัดท่าประชุม บ้านดอนดู่ ต. หนองบัว อ. บ้านฝาง ขอนแก่น
 • วัดแสงอุดมสิทธิราษฎร์ อ.ชนบท ขอนแก่น
 • วัดธัญญาราม อำเภอพนม สุราษฎร์ธานี
 • วัดท่าพญา ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน ตรัง
 • .สำนักแม่ชีไทย วิมุตตินันทาอาศรม สงขลา
 • วัดเลียบ บ่อยาง สงขลา

กิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้นี้ จะจัดขึ้นทุกวันสำคัญทางศาสนา เกิดจากความร่วมมือขององค์กรต่างๆ วัด หน่วยงานรัฐและเอกชน อาทิเช่นมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ กรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สภาลมหายใจ และหน่วยงานอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงประชาชน ผู้สนับสนุนทุนเป็นเจ้าภาพต้นไม้ และเข้าร่วมเวียนเทียนด้วยต้นไม้   กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)