โครงการ ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์

โครงการ ๙วัด๙ถิ่นรมณีย์

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ร่มเย็นทั้งกายและใจให้กับคน ชุมชน สังคมและโลกของเรา ด้วยการปลูกต้นไม้และปลูกธรรมะไปพร้อมๆ กัน โดยโครงการฯ จะเลือกวัดที่ยังขาดความร่มรื่น หรือมีแต่ยังไม่มากพอ เพื่อพัฒนาสถานที่ให้เป็นรมณีย์มากขึ้น ด้วยการช่วยสนับสนุนต้นกล้า รวมถึงต้นไม้ใหญ่ ตลอดจนระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการดูแลต้นไม้ให้เติบใหญ่ ให้ร่มเงา เป็นที่พักกาย และพัฒนาจิตใจของเราทุกคน

โครงการ ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์ คือความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ ธนาคารจิตอาสา โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส.
วัดทั้ง ๙ แห่งที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่.
๑. วัดสุทธิวราราม (กรุงเทพฯ) และ สุทธิธรรมสถาน ( อ.แก่งคอย จ.สระบุรี )
๒. วัดทองสุทธาราม ( เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ)
๓. วัดกก ( อ.เมือง จ.ปทุมธานี )
๔. วัดศรีชมพู ( อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ )
๕. วัดดาวเรือง ( อ.เมือง จ.ชัยภูมิ )
๖. วัดบ้านกุดแดง ( อ.กุดชุม จ.ยโสธร )
๗. ที่พำนักสงฆ์ (ศูนย์) อโรคธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
๘. สำนักสงฆ์บ้านพุยาง ( อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี )
๙. พุทธสถาน สมณคีรี ( อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี )
 
จึงขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมเป็นอาสาสมัครสร้างถิ่นรมณีย์ สร้างพื้นที่ร่มเย็นกลับคืนสู่พระพุทธศาสนา
ร่วมกันทำในสิ่งที่ทุกคนพอจะทำได้ตามกำลัง ไม่ว่าจะเป็น..
🌳อาสาช่วยปลูก.. เป็นผู้สละแรงกายและเวลา​ มาช่วยกันปลูกต้นกล้าให้กลายเป็นต้นแกร่ง
🌳อาสาช่วยดูแล.. ให้ต้นไม้เติบใหญ่ ด้วยการรดน้ำ​ พรวนดิน กวาดใบไม้​ ใส่ปุ๋ย​ ฯลฯ
🌳 อาสาบอกต่อ.. ช่วยกันบอก ช่วยกันแชร์ ช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการ ถือเป็นการบอกบุญอีกทางหนึ่ง 
🌳 อาสาทุนทรัพย์.. ช่วยจัดหาต้นไม้ รวมถึงระบบจัดการน้ำ ด้วยการทำบุญผ่านบัญชี มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 100-3-25155-8 (ใบเสร็จไม่สามารถลดหย่อนภาษี)
ติดต่อเรา