มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จัดงาน “เวียนเทียนด้วยต้นไม้ ในวันมาฆบูชา 2567”

พระสงฆ์เวียนเทียนด้วยต้นไม้ ณ วัดอรุณราชวราราม

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จัดงาน “เวียนเทียนด้วยต้นไม้ ในวันมาฆบูชา 2567” โดยมีวัดเข้าร่วมกิจกรรมรวม 52 แห่งทั่วประเทศ   โดยครั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครได้ร่วมรณรงค์ และแจกกล้าไม้ให้ชาวกรุงเทพที่สวนสาธารณะ  5 แห่ง เพื่อนำไปเวียนเทียนที่วัดใดก็ได้ที่สะดวก และร่วมนำไปปลูกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น” ที่มีเป้าหมายในการช่วยลดฝุ่น PM2.5

การเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ถือเป็นการทำบุญวิถีใหม่ ที่ได้ทั้งบุญ และช่วยโลกไปพร้อมกัน เพราะต้นกล้าเหล่านี้ เมื่อเวียนเทียนแล้ว ผู้เวียนเทียนสามารถนำกลับไปปลูกที่บ้าน หรือจะมอบให้วัด เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นรมณีย์ให้กับวัดและชุมชน  ช่วยสร้างอากาศสะอาด ลดฝุ่น PM2.5  ทั้งนี้ข้อมูลจากนักวิชาการสาธารณสุขยืนยันตรงกันว่าการจุดธูปจะทำให้เกิดควันและมลพิษในอากาศ สารที่อยู่ในควันธูปนั้นเป็นพิษต่อสารพันธุกรรม ซึ่งสามารถนำไปสู่การเกิดมะเร็งในมนุษย์ เช่นเดียวกับที่พบในพวกควันท่อไอเสียรถยนต์ ควันบุหรี่   

การหันมาเวียนเทียนด้วยต้นไม้แทนดอกไม้ธูปเทียนจึงช่วยลดการก่อมลพิษทางอากาศ  และเมื่อเรานำต้นไม้ปลูก ก็จะเป็นการเพิ่มเครื่องกรองอากาศธรรมชาติ ในการดูดซับฝุ่น PM2.5 และ สารพิษต่างๆ ในอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจ และโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ เป็นต้น

กล้าไม้ที่จะนำมาเวียนเทียนในครั้งนี้ มีมากกว่าหนึ่งหมื่นต้น โดยเป็นไม้ยืนต้น ไม้ดอก รวมถึง ไม้พุ่มที่ช่วยลดฝุ่นได้ดี   ทางกรุงเทพมหานคร ยังร่วมแจกกล้าไม้แก่ประชาชน ที่สวนสาธารณะ กทม. จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สวนวชิรเบญจทัศ, สวนจตุจักร สวนเบญจกิติ, สวนธนบุรีรมย์, และ สวนนวมินทร์ภิรมย์ โดยแจกตั้งแต่วันที่ 17 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา  และเชิญชวนให้ร่วมบันทึกข้อมูลต้นไม้ที่ไลน์ @bangkoktree

การเวียนเทียนด้วยต้นไม้นี้ จะจัดขึ้นทุกวันสำคัญทางศาสนา โดยคาดว่าจะได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้น จนสามารถลดการใช้ดอกไม้ธูปเทียนในอนาคตได้