ศูนย์คุณธรรม เปิดตัว “Moral Verse”ชวนเล่นเกมส่งเสริมคุณธรรมในโลกออนไลน์

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดตัว “Moral Verse” เกมส่งเสริมคุณธรรมในโลกออนไลน์ ภายใต้แนวคิด Online to Offline ทำดีในโลกออนไลน์ แล้วต่อยอดทำดีได้ในโลกชีวิตจริง พร้อมให้เล่นได้แล้ววันนี้

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เปิดตัว “Moral Verse” เกมคุณธรรมส่งเสริมการทำความดี ในโลกเสมือน พร้อมเชื่อมต่อทำความดีในโลกจริง โดยเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่ายคุณธรรม ได้แก่ มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ กลุ่ม Youth Fund กองทุนเวลาเพื่อสังคม, ธนาคารความดี, บ.ริกิ การ์เมนส์ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่จะร่วมกันพัฒนารูปแบบการทำความดีในสังคม ด้วยแนวคิด เชื่อมโลกด้วยเทคโนโลยี ต่อยอดสร้างสรรค์ความดีในโลกจริง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.mcot.net/view/KJyAzuZH