มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ (มตธ.) และ กรมป่าไม้ฯ ร่วมกันจัดงาน ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ได้ร่วมประชุมกับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อร่วมกันจัดงานปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๗ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๒ พฤษภาคม โดยจะร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนเวียนเทียนด้วยต้นไม้ และนำกล้าไม้ที่เวียนเทียนไปปลูกต่อเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า และระลึกถึงคุณของต้นไม้ที่มีต่อสรรพชีวิต เพราะวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี

กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ยินดีสนับสนุนกล้าไม้แก่ประชาชนและวัดที่ร่วมจัดกิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ในทุกจังหวัด โดยสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วประเทศ

นอกจากวันวิสาขบูชาปีนี้แล้ว กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ จะสนับสนุนกล้าไม้สำหรับเวียนเทียนในวันสำคัญอื่น ๆ ทางพระพุทธศาสนา อันได้แก่ วันอาสาฬหบูชา และวันมาฆบูชา ตลอดปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘ อันถือเป็นกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า ของทั้ง ๓ หน่วยงาน