โครงการ ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์

กิจกรรมอาสาสร้างถิ่นรมณีย์

ณ วัดทองสุทธาราม กรุงเทพ

เมื่อวันที่ 11 กค.2566 โครงการ ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ลานปฏิบัติธรรมสุวรรณสุทธารมย์  โดยมีอาสาจาก สำนักงานเขตบางซื่อ  มาช่วยปรับพื้นที่เตรียมแปลงปลูก  และได้รับเกียรติจาก พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้หลักผู้ใหญ่จากเขตบางซื่อหลายท่าน มาช่วยเปิดงาน     ก่อนปลูกต้นไม้ พระอาจารย์อำพันธ์ อติธัมโมพร้อมคณะสงฆ์ยังเมตตาช่วยนำพวกเราอธิษฐานจิตอีกด้วย    

ขอขอบคุณ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ สำนักงานเขตบางซื่อ  และอนุโมทนาบุญกับ อาสาทุกหมู่เหล่า คณะครูและน้องๆ นักเรียนจาก โรงเรียนวัดทองสุทธาราม อาสาช่วยปลูกทุกท่านที่มาร่วมแรงร่วมใจกัน รวมถึงอาสาทุนทรัพย์ที่ช่วยบริจาคสนับสนุนการจัดหาต้นกล้าไม้  ทำให้ภารกิจปลูกต้นไม้ครั้งนี้สำเร็จด้วยดี  

วัดทองสุทธาราม  เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงธนบุรี  อายุกว่า ๒๐๐ ปี สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.๒๓๑๕  เป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๘๙  มีการเรียนการสอนสำหรับพระภิกษุผู้บวชใหม่ในช่วงเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี   ปัจจุบันพระอธิการสงวน ทินฺนโชโต ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

“ลานปฏิบัติธรรมสุวรรณสุทธารมย์”  กำลังจะเป็น ถิ่นรมณีย์แห่งใหม่กลางกรุงเทพฯ บนเนื้อที่ 8 ไร่  ตั้งอยู่ในซอยกรุงเทพฯ-นนทบุรี 56 ถนนกรุงเทพฯ – นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  และเป็นหนึ่งในโครงการ “สวน 15 นาที” โดยกรุงเทพมหานคร

พื้นที่ตรงนี้  เดิมเป็นเขตพุทธาวาส และ เป็นสวนป่าเก่าแก่  จึงมีความเงียบสงบ เหมาะแก่การเดินออกกำลังกายเพื่อฝึกสมาธิไปในตัว เหมาะกับคนหลากหลายวัย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่อาจจะไม่ชอบนั่งสมาธิ แต่ชอบที่จะเดิมชมนก ชมไม้ เพื่อผ่อนคลายจากการเรียนหรือการทำงาน   สามารถเข้าออกได้ 3 ทางเพื่อรองรับชุมชนที่อยู่โดยรอบ รวมถึงชุมชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ก็สามารถเดินทางมาใช้ได้   ทางวัดตั้งใจให้พื้นที่นี้เป็นรมณียสถาน เหมาะกับการเรียนรู้และการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ นักเรียน และประชาชนทั่วไป