โครงการ ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์

อาสาปลูกต้นไม้สร้างถิ่นรมณีย์ |

ที่พำนักสงฆ์(ศูนย์)อโรคธรรม จ.นครราชสีมา

อาสาปลูกต้นไม้ อโรคธรรม
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 อาสาสร้างถิ่นรมณีย์ทุกท่านต่างอิ่มอกอิ่มใจกับผลบุญที่ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ให้กับที่พำนักสงฆ์(ศูนย์)อโรคธรรม ณ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยในงานนี้ พระอาจารย์ชยสาโร ได้เมตตาแสดงธรรม ก่อนนำคณะสงฆ์และทีมอาสาไปร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวนกว่า 200 ต้น เริ่มจากต้นพูนทรัพย์ (ต้นกระบก) 2 ต้นใหญ่ที่สูงตระหง่านอยู่ตรงทางเข้า
 
โดยงานนี้มีอาสามาร่วมแรงร่วมใจกว่า 200 ท่าน ได้แก่ ทีมผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนปัญญาประทีป ทีมชาญอิสระ ทีมสถาปนิกจาก Pland ทีมอาสาจาก Tipco ทีมงานบ้านไร่ทอสี ชาวบ้านและเยาวชนจากบ้านหนองสะแก อ.โนนสูง รวมทั้งอาสาช่วยปลูกเกือบ 50 ท่านที่สมัครเข้ามาร่วมงานกับมูลนิธิ
 
งานนี้เรายังได้เรียนรู้วิธีปลูกต้นไม้แบบประณีตจากทีมโรงเรียนปลูกป่าขอนแก่น ที่มาช่วยแนะนำวิธีการปลูกต้นไม้ให้กับอาสาทุกท่าน เป็นการให้ความมั่นใจว่าหลังจากวันนี้ อีก 10 ปีข้างหน้า ต้นไม้ที่เราปลูกจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสร้างที่นี่ให้เป็นถิ่นรมณีย์ที่ยั่งยืนต่อไป
 
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาปลูก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ​ (สสส.)​