มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ขอเชิญร่วมเป็น“เจ้าภาพต้นไม้” เพื่อเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๗

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพต้นไม้ เวียนเทียนด้วยต้นไม้ ในวันวิสาขบูชา

ในวันวิสาขบูชา ๒๒ พฤษภาคมนี้ นอกจากเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ยังเป็น #วันต้นไม้ประจำปีของชาติ อีกด้วย มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็น“เจ้าภาพต้นไม้” สนับสนุนกล้าไม้ให้กับวัดที่ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ร่วมทำบุญวิถีใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษ อาทิ ฝุ่นควันพิษ PM2.5 และขยะที่เกิดจากธูปเทียน ช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวอันร่มเย็น เพิ่มอากาศสะอาด ให้กับโลกของเรา
.
กล้าไม้ที่ใช้เวียนเทียน จะมีทั้งไม้ต้นที่ให้ร่มเงา ไม้ลดฝุ่น และ ไม้ที่กินได้ อาทิ ยางนา กระทิง บุนนาค มะขามป้อม ลำดวน แก้ว พุดซ้อน กรรณิการ์ ตะลิงปลิง ผักหวานบ้าน มะกรูด แมงลัก กะเพรา เป็นต้น จำนวนกว่า ๑๕,๐๐๐ ต้น โดยกล้าไม้เหล่านี้ จะถูกนำไปถวายวัดที่ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้กับมูลนิธิฯ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ วัดอรุณราชวรารามฯ, วัดพระเชตุพนฯ, วัดเบญจมบพิตรฯ, วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ, วัดญาณเวศกวัน (นครปฐม) วัดสวนแก้ว (นนทบุรี), วัดป่าสุคะโต, วัดป่ามหาวัน, วัดดาวเรือง, วัดศรีชมพู (จ.ชัยภูมิ) และวัดอื่นๆ รวมกว่า ๖๐ แห่ง
.
จึงขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นเจ้าภาพต้นไม้ ในราคาเฉลี่ยต้นละ ๖๐ บาท ซึ่งครอบคลุมถึงค่าบริหารจัดการ และ ค่าขนส่ง ท่านสามารถร่วมทําบุญโดยการบริจาคเงินเข้า กองทุนเจ้าภาพต้นไม้สร้างถิ่นรมณีย์ (ชื่อบัญชี มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ) ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 264-284369-6 หรือ สแกน QR เพื่อบริจาคได้ทุกธนาคาร
.
กิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้นี้ ยังได้รับความร่วมมือจากภาคีและหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ที่ช่วยดูแลสนับสนุนกล้าไม้ให้กับวัดในกรุงเทพฯ (นอกเหนือจากวัดที่มูลนิธิฯดูแล), กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นผู้ดูแลสนับสนุนกล้าไม้ให้วัดอื่นๆ ในต่างจังหวัด อีกด้วย
🙏ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพต้นไม้🌳
.
ท่านที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินและแจ้งชื่อ ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ ส่งไปที่ Inbox เพจ FB ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ | LINE ID : @treefordhamma | E mail : treefordhamma@gmail.com (ใบเสร็จไม่สามารถใช้หักลดหย่อนภาษี)