โครงการ ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์

กิจกรรมอาสาสร้างถิ่นรมณีย์

วัดบ้านกุดแดง จ.ยโสธร

อาสาปลูกต้นไม้ วัดบ้านกุดแดง

ในวันวิสาขบูชาที่ 3 มิถุนายน 2566  ได้มีการจัดเวียนเทียนด้วยต้นไม้  และเชิญชวนให้ชาวบ้านในชุมชนและอาสาราว 50 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้รวม​ 200​ ต้นในป่าชุมชนด้านทิศใต้ของวัด มีพืชหัวและพืชสมุนไพร​ รวมถึงไม้ยืนต้น และจัดพิธีบวชต้นไม้จำนวน 9 ต้น โดยมีคุณเกรียงศักดิ์ (หรือหมอเกรียง หมอสมุนไพรพื้นบ้านที่ชาวบ้านรู้จัก) ช่วยชักชวนชาวบ้านมาทำกิจกรรม และปรุงยาสมุนไพรร่วมกัน​ เพื่อให้ความรู้ และแจกจ่ายไปใช้ในชุมชนอีกด้วย

วัดบ้านกุดแดง มีพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ 73 ตารางวา​ ตั้งอยู่ที่ ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร ล้อมรอบด้วยที่นาของชาวบ้าน ป่าชุมชน​  และถนนสาธารณะ​ของหมู่บ้าน

จากการถากถางป่าเพื่อทำพื้นที่เกษตรในอดีต ทำให้ผืนป่าโดยรอบวัดในปัจจุบันลดน้อยลง​  บริเวณวัดบ้านกุดแดงเอง​ ในสมัยก่อนจะเป็นป่าหญ้า​รก​  และขาดการดูแล ไม่ได้ใช้ประโยชน์​ ท่านมหาธีรสุข จึงริเริ่มเข้ามาจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน โดยยังคงพื้นที่ป่าไม้ยางที่ชาวบ้านร่วมกันปลูกไว้ในวัด และเพิ่มการปลูกต้นไม้ เพื่อให้สาธุชนที่เข้าวัดได้มาสัมผัสความร่มเย็นที่เป็นรมณีย์​ รวมทั้งสัตว์ต่างๆ จะได้มาพึ่งพาอาศัย 

นอกจากนั้น ท่านยังมีแผนจะปลูกไม้ดอกรอบพระอุโบสถ (ปัจจุบันกำลังก่อสร้าง)​ และจะปลูกไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาบริเวณศาลาบำเพ็ญกุศล ซึ่งมีพื้นที่ประมาณไร่เศษ ให้เป็นสวนป่าไม้ธรรมชาติ เพื่อให้เป็นลานปฏิบัติธรรมหรือเดินจงกรม รวมถึงเป็นที่พักผ่อนของผู้ที่มาวัดด้วย

“อยากให้วัดเป็นของชุมชน​ โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลต้นไม้​ ไม่ใช่เพียงเข้าวัดมาทำบุญแล้วกลับไป ให้เขารู้สึกเหมือนเขาเป็นเจ้าของร่วมกับวัด..”  ท่านมหาธีรสุขกล่าว

 

โครงการ ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ร่มเย็นทั้งกายและใจให้กับคน ชุมชน สังคมและโลกของเรา ด้วยการปลูกต้นไม้และปลูกธรรมะไปพร้อมๆ กัน โดยโครงการฯ จะเลือกวัดที่ยังขาดความร่มรื่น หรือมีแต่ยังไม่มากพอ เพื่อพัฒนาสถานที่ให้เป็นรมณีย์มากขึ้น ด้วยการช่วยสนับสนุนต้นกล้า รวมถึงต้นไม้ใหญ่ ตลอดจนระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการดูแลต้นไม้ให้เติบใหญ่ ให้ร่มเงา เป็นที่พักกาย และพัฒนาจิตใจของเราทุกคน