รายงานยอดบริจาคเจ้าภาพต้นไม้วันวิสาขบูชา ๒๔๖๗

รายงานยอดบริจาคเจ้าภาพต้นไม้

ยอดบริจาคร่วมทำบุญจากเจ้าภาพต้นไม้ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึง 22 พฤษภาคม 67 เป็นเงินรวม 360,189.95 บาท

 โดยมีรายนามผู้บริจาคดังนี้
• ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 901 ราย 276,269.95 บาท
• คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย 50,000 บาท
• คุณภคภรณ์ สุขเลิศนันทกิจ 600 บาท
• คุณราเชนทร์ บุญยะไวโรจน์ 600 บาท
• คุณพรรณวิภา มุตติศานต์ 600 บาท
• นางสาวมนนิภา พฤกษพงศ์ 1,200 บาท
• คุณอมรรัตน์ เจียรศิลานุวัตร 60 บาท
• นางสาวรสนา โตสิตระกูล 1,000 บาท
• นางสาวจินตนา ศุขทัศน์ 400 บาท
• นายบุญนาค ศิริสมบูรณ์เวช 12,000 บาท
• คุณวนิดา ปิยะวาทิน 1,200 บาท
• Thanakit Jarusang 120 บาท
• นางสาวพัทธ์หทัย ตันสุวรรณนนท์ 600 บาท
• นางสาวอุไรพร อนันตวรสกุล 10,000 บาท
• นางสาวจินต์ณัชชา กุลกีรติยุต 540 บาท
• มูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตย์ 5,000 บาท

 

ทางมูลนิธิฯ ได้ใช้เงินดังกล่าวไป เพื่อสนับสนุนการจัดงานเวียนเทียนด้วยต้นไม้ในวันวิสาขบูชา รวมทั้งการจัดซื้อกล้าไม้ถวายวัดและสถานธรรมต่างๆ จำนวน 58 แห่ง รวมทั้งสิ้น 18,070 ต้น (แยกเป็น 100 กว่าชนิดพันธุ์) เป็นเงิน 331,404.13 บาท จึงมีเงินคงเหลือในกองทุนเจ้าภาพต้นไม้ 194,752.59 บาท (รวมยอดบริจาคที่ยกมาจากวันมาฆบูชา165,966.77 บาท) สำหรับใช้เพื่อสนับสนุนการเวียนเทียนด้วยต้นไม้ และสร้างถิ่นรมณีย์ ร่วมกับวัดและสถานธรรมต่าง ๆ ต่อไป
ส่วนวัดที่ร่วมจัดงานอีก 118 แห่ง ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากภาคีเครือข่ายของวัด บริษัทเอกชน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรุงเทพมหานคร จึงไม่ได้ใช้เงินจากกองทุนเจ้าภาพต้นไม้ของมูลนิธิฯ
🙏ขอขอบพระคุณเจ้าภาพต้นไม้ทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนกล้าไม้ ร่วมสร้างถิ่นรมณีย์ ที่ร่มเย็นให้กับโลกของเรา
.