มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะและสวนโมกข์กรุงเทพ ร่วมจัดงานธรรมบรรยายชุด “รมณีย์ต้องกลับมา”

เนื่องในงาน ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๖

รมณีย์ต้องกลับมา

ธรรมบรรยายชุด “รมณีย์ต้องกลับมา” เนื่องในงานปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๖ ได้รับความเมตตาจากพระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) และพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เป็นองค์แสดงธรรมที่สวนโมกข์กรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้ร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน

 

ในงานดังกล่าว มีการเสวนาเรื่อง “โครงการ ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์” โดยมีคุณกิ๊ก มยุริญ และคุณรอน ภัทรภณ โตอุ่น ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากการได้อยู่ในถิ่นรมณีย์ หรือพื้นที่ร่มเย็น เพื่อเชิญชวน ร่วมสร้างถิ่นรมณีย์ คืนสู่พระพุทธศาสนา ทั้งนี้โดยมีคุณอุ๋ย บุดด้าเบลส เป็นพิธีกรตลอดงาน

 

นายธวัชชัย โตสิตระกูล  กรรมการและเลขานุการมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการ ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์ ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของการรณรงค์สร้างเสริมค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้  ที่มีเป้าหมายจะสร้างถิ่นรมณีย์ หรือพื้นที่ร่มเย็นด้วยต้นไม้ ให้เกิดขึ้นในวัดทั่วประเทศไทย เริ่มต้นจากวิสาขบูชาปีนี้ ๙ วัด แล้วขยายออกไปเรื่อย ๆ โดยเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการสร้างถิ่นรมณีย์หรือพื้นที่ร่มเย็น กลับคืนสู่พระพุทธศาสนา

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และธนาคารจิตอาสา/ความสุขประเทศไทย  โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ร่มเย็นทั้งกายภาพและจิตใจให้กับคน ชุมชน สังคมและโลกของเรา  ด้วยการปลูกต้นไม้และปลูกธรรมะไปพร้อมๆ กัน โดยโครงการฯ จะเลือกวัดที่ยังไม่มีความร่มรื่น หรือมีแต่ยังไม่มากพอ เพื่อพัฒนาสถานที่ให้เป็นรมณีย์มากขึ้น

วัดทั้ง ๙ แห่งที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่

๑. วัดสุทธิวราราม (กรุงเทพฯ) และ สุทธิธรรมสถาน ( อ.แก่งคอย จ.สระบุรี )

๒. วัดทองสุทธาราม ( เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ)

๓. วัดกก ( อ.เมือง จ.ปทุมธานี )

๔. วัดศรีชมพู ( อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ )

๕. วัดดาวเรือง ( อ.เมือง จ.ชัยภูมิ )

๖. วัดบ้านกุดแดง ( อ.กุดชุม จ.ยโสธร )

๗.   ที่พำนักสงฆ์ (ศูนย์) อโรคธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

๘.  สำนักสงฆ์บ้านพุยาง ( อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี )

๙.  พุทธสถาน สมณคีรี ( อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี )

.

โครงการ ๙วัด๙ถิ่นรมณีย์

หาก ๙ วัดนี้เป็นถิ่นรมณีย์ ก็จะเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างให้วัดอื่น ๆ ทำวัดให้เป็นถิ่นรมณีย์ มีความร่มเย็น และหากมีวัดต่าง ๆ ทำเช่นนี้มากขึ้น ไม่เพียงกระตุ้นให้วัดอื่น ๆ ทำตาม แต่ยังส่งเสริมให้ผู้คนเห็นคุณค่าของต้นไม้และความร่มรื่นจากธรรมชาติมากขึ้น เป็นการกระตุ้นให้สังคมไทยมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการสร้างและขยายพื้นที่สีเขียว ไม่เพียงในเขตวัด แต่ขยายไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ทั้งพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะด้วย

โครงการ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นอาสาสมัครสร้างถิ่นรมณีย์  สร้างพื้นที่ร่มเย็นคืนสู่พระพุทธศาสนา เพียงร่วมกันทำในสิ่งที่ทุกคนพอจะทำได้ตามกำลัง

 

ไม่ว่าจะเป็น..

อาสาช่วยปลูก.. เป็นผู้สละแรงกายและเวลา​ มาช่วยกันปลูกต้นกล้าให้กลายเป็นต้นแกร่ง

อาสาช่วยดูแล.. ให้ต้นไม้เติบใหญ่ ด้วยการรดน้ำ​ พรวนดิน กวาดใบไม้​ ใส่ปุ๋ย​ ฯลฯ

อาสาบอกต่อ.. ช่วยกันบอก ช่วยกันแชร์ ช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการ ถือเป็นการบอกบุญให้ผู้อื่นได้รับรู้อีกทางหนึ่ง

อาสาทุนทรัพย์.. หากไม่มีเวลาหรือมีกำลังกายไม่พอ  ก็ยังเป็นอาสาได้ด้วยกำลังทรัพย์ในการช่วยจัดหาต้นกล้าไม้ที่จะนำมาปลูก ด้วยการทำบุญผ่านบัญชี มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ

ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 100-3-25155-8  (ใบเสร็จไม่สามารถลดหย่อนภาษี)

 ทั้งนี้ ท่านที่สนใจร่วมเป็นอาสาสมัครสร้างถิ่นรมณีย์ กับ โครงการ ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3Oo5WTg และสามารถสอบถามรายละเอียด รวมถึงติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ที่เพจ  ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ และ YouTube ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ

นอกจากการทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้แล้ว โครงการนี้ยังส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักว่า การชักชวนผู้อื่นให้ปลูกต้นไม้ สร้างถิ่นรมณีย์ก็เป็นบุญด้วยเช่นกัน.