ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะส่งหนังสือกราบขอความกรุณาสนับสนุนกิจกรรมโครงการเวียนเทียนด้วยต้นไม้ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ (มตธ.) ส่งหนังสือกราบขอความกรุณาพระธรรมวชิรมุนี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร สนับสนุนกิจกรรมโครงการเวียนเทียนด้วยต้นไม้ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
นายธวัชชัย โตสิตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ (มตธ.) เข้ากราบพระธรรมวชิรมุนี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เพื่อส่งหนังสือกราบขอความกรุณาสนับสนุนกิจกรรมโครงการเวียนเทียนด้วยต้นไม้ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพต้นไม้ เวียนเทียนด้วยต้นไม้ ในวันวิสาขบูชา 2567

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ขอเชิญร่วมเป็น“เจ้าภาพต้นไม้” เพื่อเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๗

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ได้ร่วมประชุมกับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อร่วมกันจัดงานปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๗

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ (มตธ.) และ กรมป่าไม้ฯ ร่วมกันจัดงาน ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๗

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ได้ร่วมประชุมกับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อร่วมกันจัดงานปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๗

ประชุมกรรมการมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ปี 2567

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ (มตธ.) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ (มตธ.) ได้จัดให้มีการประชุม …

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ (มตธ.) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ Read More »

พระสงฆ์เวียนเทียนด้วยต้นไม้ ณ วัดอรุณราชวราราม

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จัดงาน “เวียนเทียนด้วยต้นไม้ ในวันมาฆบูชา ๒๕๖๗”

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จัดงาน “เวียนเทียนด้วยต้นไม …

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จัดงาน “เวียนเทียนด้วยต้นไม้ ในวันมาฆบูชา ๒๕๖๗” Read More »

กทม.ร่วมรณรงค์เวียนเทียนด้วยต้นไม้

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จับมือกับ กทม.ร่วมรณรงค์เวียนเทียนด้วยต้นไม้

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จับมือกับ กทม.ร่วมรณรงค์เวี …

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จับมือกับ กทม.ร่วมรณรงค์เวียนเทียนด้วยต้นไม้ Read More »

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จัดสัมนาเครือข่ายฯ มุ่งสร้างถิ่นรมณีย์ อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมเครือข่าย มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จัดสัมนาเค …

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จัดสัมนาเครือข่ายฯ มุ่งสร้างถิ่นรมณีย์ อย่างต่อเนื่อง Read More »

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “Moral Verse” เกมส่งเสริมคุณธรรมในโลกออนไลน์

ศูนย์คุณธรรม เปิดตัว “Moral Verse”ชวนเล่นเกมส่งเสริมคุณ …

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “Moral Verse” เกมส่งเสริมคุณธรรมในโลกออนไลน์ Read More »

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

มูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โดย ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า

มูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โดย ชาร์ปกรุงไทยการไฟ …

มูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โดย ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า Read More »