มูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โดย ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คุณธวัชชัย โตสิตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โดย ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า  ซึ่งพานักเรียนทุนตัวแทนคนรุ่นใหม่ ร่วมกันปลูกป่าชายเลนร่วมกับ ผู้ใหญ่แดง-วิสูตร นวมศิริ นักพัฒนาผู้ก่อตั้งโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม ที่แก้ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งด้วยการชวนชาวบ้านมาปลูกป่าและรักษาป่าชายเลนมายาวนาน จนพื้นที่ได้รับรางวัลระดับประเทศด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน

ซึ่งในปีนี้ โครงการคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ได้ดำเนินการปลูกและรักษาป่าชายเลนมาครบเป้าหมาย 50,000 ต้น  โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2557 ที่เกิดจากการรวมตัวของศิษย์เก่านักเรียนทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ร่วมกันคิดโครงการปักไผ่ชะลอคลื่น ในพื้นที่ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อลดปัญหาการกัดเซาะ 

 

ภายในงาน ผู้ใหญ่แดง-วิสูตร นวมศิริ ได้พูดถึงประโยชน์ของป่าชายเลน และการให้ความสำคัญของการรักษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของป่าชายเลน เนื่องจากป่าชายเลนมีความเปราะบางเมื่อได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ และน้ำทะเล สามารถสร้างความเสียหายได้ หากไม่มีการรักษาและซ่อมป่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา โครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้าเห็นความสำคัญของหัวใจในการรักษาป่าชายเลนจึงได้สนับสนุนงบประมาณในการรักษา และซ่อมแซมให้กับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2566 ได้มีนักเรียนทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ซึ่งเป็นเยาวชนไทยระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษามีจิตอาสาร่วมกันปลูกป่าชายเลน   เพราะต่างเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ผลักดันและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้นักเรียนทุนที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อสิ่งดีๆเพื่อสังคม ไม่เพียงแต่ด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ยังสนับสนุนแนวคิดให้เยาวชนเหล่านี้ได้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นเมื่อสำเร็จการศึกษา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม https://thaicity4social.com/mangrove09/