มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ (มตธ.) ส่งหนังสือกราบขอความกรุณาพระธรรมวชิรมุนี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร สนับสนุนกิจกรรมโครงการเวียนเทียนด้วยต้นไม้ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะส่งหนังสือกราบขอความกรุณาสนับสนุนกิจกรรมโครงการเวียนเทียนด้วยต้นไม้ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
นายธวัชชัย โตสิตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ (มตธ.) เข้ากราบพระธรรมวชิรมุนี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เพื่อส่งหนังสือกราบขอความกรุณาสนับสนุนกิจกรรมโครงการเวียนเทียนด้วยต้นไม้ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่ง มตธ.กับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ๑๑ องค์กร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี ๒๕๖๗ ถึง ๒๕๖๘ เพื่อประยุกต์ประเพณีอันดีงาม ให้เกื้อกูลต่อธรรมชาติ และส่งเสริมธรรม

 

พระธรรมวชิรมุนี ให้ความเห็นว่าวิกฤตโลกร้อนในปัจจุบัน ทำให้อยู่กันยากขึ้น คนป่วยด้วยโรคลมแดด (ฮีตสโตรก) และฝุ่น PM ๒.๕ กันมากมาย สมควรที่พระพุทธศาสนาจะต้องหาทางมีส่วนร่วมในการช่วยบรรเทาวิกฤตดังกล่าว ซึ่งการปลูกต้นไม้กันให้มาก ๆ จะมีส่วนช่วยได้ และการเวียนเทียนด้วยต้นไม้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่นำไปสู่การปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นด้วย จึงเป็นกิจกรรมที่ดีที่ควรสนับสนุนอย่างยิ่ง

 

สำหรับวัดมหาธาตุฯ ได้มีการจัดเวียนเทียนด้วยต้นไม้ตั้งแต่วันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๗ โดยท่านเอง (พระธรรมวชิรมุนี) เป็นประธานสงฆ์นำในพิธี และจะจัดให้มีการเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ทุกวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาต่อไป

 

พระธรรมวชิรมุนี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร จึงเชิญชวนให้วัดต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เข้าร่วมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ในวันวิสาขบูชาปีนี้ อันเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติด้วย (ปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยการติดต่อแจ้งกับสำนักงานเขตในกรุงเทพฯ ที่วัดตั้งอยู่ เพื่อขอรับการสนับสนุนกล้าไม้สำหรับใช้เวียนเทียนจากทางกรุงเทพมหานคร และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำกล้าไม้ไปปลูกหลังจากใช้เวียนเทียนแล้ว โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดบนถุงใส่กล้าไม้ เพื่อลงทะเบียนร่วมในโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นของ กทม.ไปด้วย