โครงการ ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์

อาสาปลูกต้นไม้สร้างถิ่นรมณีย์

วัดดาวเรือง จ.ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 วันวิสาขบูชามีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 300 ต้น โดยมีอาสาช่วยปลูกประมาณ 100 ท่าน จากชาวบ้าน และองค์กรต่างๆ ในชุมชน อาทิ โรงเรียนบ้านช่อระกา สถาบันราชภัฏชัยภูมิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ​ เครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดชัยภูมิ และ​ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ จังหวัดชัยภูมิ มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ได้เข้าไปสนับสนุนกล้าไม้ ให้กับทางวัดดาวเรือง ซึ่งจะมีทั้งกล้าไม้ประเภทไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม รวมถึงพืชสมุนไพร โดยได้มีการส่งมอบไปเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

วัดดาวเรือง เป็นวัดเก่าแก่กว่า ๒๑๐ ปี เชื่อว่ามีมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๕๕ เมื่อปักหลักสร้างบ้านแปลงเมืองก่อตั้งชุมชนช่อระกาขึ้น ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างวัดวาอารามให้เป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจ มีที่ดินที่ตั้งวัด จำนวน ๘ ไร่ ๓ งาน ๒ ตารางวา ได้ชื่อว่า “วัดดาวเรือง” เนื่องจากสมัยอดีตบริเวณวัดมีต้นดาวเรืองขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก
 
ปัจจุบันวัดดาวเรือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี ของตำบลนาฝาย นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาไหว้พระขอพรและชมความงดงามพระพุทธรูปไม้แกะสลักโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า ๒๐๐ ปี เป็นพระพุทธรูปองค์แรกที่ชาวบ้านพร้อมใจกันแกะสลักไม้ด้วยศรัทธาเต็มเปี่ยมของฝีมือช่างพื้นบ้านอีสาน และเคยประดิษฐานเป็นพระประธานองค์แรกในพระอุโบสถ
 
พระอธิการนพดล ธีรวโร (เจ้าอาวาสคนปัจจุบัน) พระนักพัฒนา ได้ทำงานร่วมกับชาวบ้านในการพลิกฟื้นวัดที่เคยแห้งแล้งให้กลายเป็นพื้นที่ร่มเย็นถิ่นรมณีย์ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ผลจากความร่วมแรงร่วมใจนี้ ทำให้วัดดาวเรือง ได้เป็นหนึ่งใน “วัดบันดาลใจ” หรือวัดต้นแบบที่สามารถทำวัดให้กลับมาเป็นศูนย์กลางของชุมชนได้อย่างยั่งยืน