โครงการ ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์

อาสาดูแลต้นไม้ สร้างถิ่นรมณีย์

พุทธสถาน สมณคีรี จ.สระบุรี

อาสาดูแลต้นไม้ ณ พุทธสถานสมณคีรี
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566  โครงการ ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์ จัดกิจกรรมอาสาสร้างถิ่นรมณีย์  โดยชวนอาสาสมัครมาร่วมเก็บข้อมูลติดตามผลกล้าไม้ที่ปลูกไว้ในแปลง วัดความสูง ความกว้างของทรงพุ่ม ขนาดของคอราก ที่พุทธสถาน สมณคีรี อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 
เสร็จสิ้นการเก็บข้อมูล อาสาได้เข้าร่วมกิจกรรมรมณีย์ที่เรา นำโดยพระเอกลักษณ์ ณฎฐลกขโณ (ครูบาลิ้งค์) พาทุกคนเจริญสมาธิ หยุดอยู่กับลมหายใจ อยู่กับตัวเอง ฟังเสียงภายในของตนและเสียงธรรมชาติที่รายล้อม ด้วยสภาวะที่ใจสงบ เย็น สบาย .. อิ่มเอมเบิกบานใจกันไปถ้วนทั่ว